Poznato je da psi i vrućina ne idu dobro jedno uz drugo. Jedna od najvećih grešaka koju osoba može da...